Az eredményesség háromszöge

Az eredményesség háromszöge | MLM Akadémia

Mi az a 3 dolog, ami szükséges az eredményességhez? Hogyan függ össze ez a 3 pont egymással? Hogyan tud ön eredményesebbé válni a hálózatépítésben vagy értékesítésben? Ez a cikk erről szól.

Ön hálózatépítőként vagy értékesítőként feltehetően szeretne eredményesebbé válni. Ezért érdemes lenne megnéznünk, hogy mi szükséges az eredményességhez.

Valójában nem csak a hálózatépítésben és értékesítésben, hanem az élet bármely területén az eredményességhez három dolog megléte szükséges:

1. hozzáértés,

2. képességek, és

3. hajtóerő.

Ez a három dolog szorosan összefüggenek egymással, és egy háromszöget alkotnak.

Ezt nevezhetnénk az eredményesség háromszögének.

Hozzáértés alatt, gyakorlatban eredményesen alkalmazható tudást értünk.

Mindazt a valamilyen úton megszerezett, és a gyakorlatban alkalmazható tudást, amivel az ember, (ha megfelelően alkalmazza azt), akkor az általa kívánt eredményeket tudja elérni.

Fontos megjegyeznünk, hogy itt nem általánosan vett információhalmazról beszélünk. Hanem kimondottan olyan tudásról, hogy a különböző helyzetekben mit és hogyan csináljon valaki ahhoz, hogy azzal az általa kívánt eredményt tudja elérni.

Tehát gyakorlatban eredményesen alkalmazható tudásról van itt szó, nem általános ismeretekről.

Képesség alatt nem veleszületett képességeket értünk, hanem annak képességét, hogy a kívánt módon tudjuk alkalmazni azt, amit hozzáértés címén, azaz gyakorlati tudásként megszereztünk.

A veleszületett képességekre van egy másik szó: adottságok. Tehát itt nem adottságokról van szó, hanem tanulható, fejleszthető képességekről.

Nevezhetnénk ezt gyakorlatnak, rutinnak, vagy csak egyszerűen az irányítás képességének is. Ugyanis a képesség az, hogy egy adott dolgot az általunk kívánt módon irányítani tudjunk, azaz el tudjuk indítani, olyan irányba tudjuk vinni, terelni, megváltoztatni, folytatni, amilyen irányba mi szeretnénk és végül szintén az általunk kívánt módon be tudjuk fejezni, vagy meg tudjuk állítani.

Példának vegyük az autóvezetést, ahol a kívánt eredmény az, hogy eljussunk az autóval az egyik város egy bizonyos pontjáról egy másik város egy bizonyos pontjáig. Ha eredményesek vagyunk ebben, akkor az azt jelenti, hogy eljutottunk az autóval oda, ahova szerettünk volna, mégpedig akkorra, amikorra el akartunk oda jutni.

Ebben az esetben a hozzáértés magába foglalná a KRESZ ismeretét úgy, hogy azt a gyakorlatban is alkalmazni, követni tudjuk, és az autó irányításához szükséges eszközök (seb-váltó, kormány, index, stb.) használatának ismeretét.

Némi helyismeret sem árt, vagy legalább egy térkép vagy egy megfelelően működő GPS navigátor.

A képesség alatt pedig azt értenénk, hogy azt az autót az általunk kívánt módon irányítani tudjuk.

Azaz el tudjuk indítani, az általunk kívánt módon tudunk vele haladni, kanyarodni, sebességét változtatni, stb., és végül szintén az általunk kívánt módon meg tudjuk állítani azon a helyen és időben és formában, ahogyan mi azt szeretnénk.

Másik példának vegyünk egy értékesítő vagy hálózatépítő esetében lévő tárgyalást. Ebben az esetben a kívánt eredmény a megkötött üzlet, vagy vásárlás, vagy bármely általunk kívánt, és odapasszoló dolog, amit szeretnénk elérni azzal a tárgyalással.

Ebben az esetben a szükséges hozzáértés az olyan dolgok lennének, mint a megfelelő emberismeret, egy tárgyalás menetének, felépítésének ismerete, a különböző zárási technikák, módszerek ismerete, stb..

A szükséges képességek például a kommunikációs képességek, kapcsolatépítési képességek, és még 4-5 másik képesség, ami szükséges ahhoz, hogy azt a tárgyalást megfelelő módon el lehessen indítani, olyan irányba sikerüljön vinni, amilyen irányba szeretnénk, és azzal az eredménnyel tudjuk zárni, amit szeretnénk.

Az eredményességhez szükséges harmadik összetevő a hajtóerő.

Hajtóerő alatt azt értjük, hogy elegendő életerővel, energiával rendelkezni ahhoz, hogy nekikezdjünk az adott tevékenységnek és keresztülmenjünk a nehézségeken, vagy annyiszor kezdjünk bele újra, amennyiszer szükséges, hogy a kívánt eredmény végül valóban létrejöjjön.

Ez a három tényező (hozzáértés, képesség és hajtóerő) szoros összefüggésben vannak egymással és hatással vannak egymásra.

Ha például valaki egy adott tevékenységben rendkívüli mértékben hozzáértő, és emellett minden szükséges képessége is megvan, hogy a kívánt módon elindítsa, végigvigye és befejezze azt a tevékenységet, akkor minimális hajlandósággal is képes lesz eredményeket elérni, mivel nem éri annyi kudarc.

Ha viszont ugyanez az ember abban az adott tevékenységben nem annyira hozzáértő vagy a képességei alacsonyabb szinten vannak, akkor sokkal több kudarc fogja érni.

Emiatt sokkal többször kell majd újra próbálkoznia, hogy elérje ugyanazt az eredményt.

A hajtóerejének sokkal erősebbnek kell lennie, hogy keresztülmenjen a kudarcokon, nehézségeken, felmerülő akadályokon és ezzel ellensúlyozza a hozzáértésében vagy a képességeiben lévő hiányosságait.

Persze az ember képes a kudarcokból, nehézségekből, akadályokból tanulni is. Valamilyen mértékben minden kudarc után növekszik a hozzáértése, és egyben javul a képessége is, hogy legközelebb jobban irányítsa (elindítsa, megváltoztassa, befejezze) azt az adott dolgot, vagy tevékenységet.

Ezzel együtt viszont kisebb vagy nagyobb mértékben sérül, gyengül a hajtóereje.

Amikor valakinek a hajtóereje nem eléggé nagy, viszont a képességei és a hozzáértése magas szinten vannak, akkor a magas hozzáértés és a jó képességek miatt kevesebb kudarc éri, és így kisebb hajtóerővel is elég jól boldogul.

Amikor valakinek a képességei nem eléggé magas szinten vannak, viszont a hajtóereje és a hozzáértése magas szinten vannak, akkor nagyon is tudja, hogy mit és hogyan kell csinálnia, viszont az alacsony képességek miatt sokszor elrontja. Ugyanakkor a magas hajtóerő miatt sokszor újra próbálkozik, és így végül mégiscsak eredményeket ér el.

Amikor valakinek a hozzáértése alacsony szinten van, a hajtóereje és a képességei viszont magas szinten vannak, akkor az illető csak megy előre újra és újra próbálkozva, de ezt nem tudatosan teszi, hanem úgymond „érzésből” (valójában képességekből) és így végül képes lesz eredményeket elérni.

Ez a három pont (hozzáértés, képességek és hajtóerő) tehát összefüggenek egymással, és valamilyen mértékben a két erősebb pont ellensúlyozni tudja a harmadik pont gyengeségét.

Ugyanakkor nem lesz igazán eredményes az, akinek a három pont közül csak egy pont erős, és a másik kettő gyenge.

Csak két erős pont tud ellensúlyozni egy gyenge pontot. Egy erős pont nem tud ellensúlyozni két gyengét.

Például ha valakinek magas szinten van a hozzáértése, de alacsony szinten vannak a képességei és a hajtóereje, akkor a magas hozzáértés miatt ugyan tudja mit és hogyan csináljon, de az alacsony képességek miatt elrontja, és aztán az alacsony hajtóerő miatt már nem próbálkozik újra.

Például ha valakinek magas szinten vannak a képességei, de alacsony szinten van a hozzáértése és a hajtóereje, akkor megpróbálja valahogy érzésből megcsinálni, hiszen nem ért hozzá, ugyanakkor ez nem mindig azt eredményezi, amit szeretne, és az alacsony hajtóerő miatt, szintén nem próbálkozik újra.

Aztán vegyük példának azt, amikor valakinek magas a hajtóereje, viszont alacsony szinten van a hozzáértése és a képessége. Igaz ugyan, hogy újra meg újra, meg újra, meg újra megpróbálkozik vele, csakhogy valahogy sosem jön össze neki. Mire végre összejönne, és némi tapasztalatot és képességet összeszedne ezen a téren, addigra a hajtóereje akkorát sérül, hogy végül feladja.

A lényeg az, hogy az eredményesség nem szerencse, és nem csak és kizárólag kitartás és hozzáállás kérdése. A kitartás, hozzáállás és az ilyen jellegű dolgok mind a hajtóerő ponthoz tartoznak és valóban fontosak. Ugyanakkor fontosak a jó képességek és a valódi hozzáértés is.

Például sok vezető beszámol különböző MLM hálózatokban arról, hogy ő maga nem értett hozzá, csak ment előre és megcsinálta. Az ő esetükben a magas hajtóerő és a magas képességek ellensúlyozták a hozzáértés hiányát, és így persze eredményessé váltak.

A saját maguk szempontjából igazuk van, hiszen valóban nem kellett a sikerükhöz az, hogy értsenek hozzá. Ott volt ennek ellensúlyozására a másik két pont: a hajtóerő és a képességek.

Ugyanakkor, ha valakinek már nincsenek olyan magas szinten a képességei, és nincs elegendő hozzáértése sem, akkor hiába van magas hajtóereje, önmagában csak az, nem lesz elegendő.

Tehát legalább két pontnak magas szinten kell lennie ahhoz, hogy az ember eredményes lehessen. Mindegy, hogy melyik ez a két pont, de legalább kettőnek magasnak kell lennie a háromból.

Csak két erős pont tud egy harmadik gyengébbet ellensúlyozni.

Ha mind a 3 pont alacsony szinten van, akkor az eredményesség is nagyon alacsony, és ritka vagy nincs.

Ha mind a 3 pont magas szinten van, akkor az eredményesség is nagyon magas szinten van, rendkívül gyakori és folyamatos.

Mivel egy gyengébb pontot, két erősebb tud csak ellensúlyozni, ezért abban érdemes fejlesztenie magát legelőszőr, amiben a leggyengébbnek érzi önmagát.

Ha nem tudja megállapítani, hogy melyik pontot lenne érdemes fejlesztenie, akkor az MLM Akadémián szívesen segítenek ennek megállapításában. Sőt akár abban is, hogy kapjon egy valós és elfogadható képet önmagáról, mielőtt bármilyen képzésre jelentkezne.

A hálózatépítők és értékesítők számára ennek megfelelően három területre bontottuk a képzéseket:

a) a hozzáértés fejlesztésére: szakmai képzések,

b) a képességek fejlesztésére: képesség fejlesztő képzések,

c) a hajtóerő tartós megnövelésére: aktivitást növelő műhely.

Természetesen Ön azt is megteheti, hogy egyszerre mind a három területen elkezdi fejleszteni önmagát. Azt is megteheti, hogy csak egyetlen területen képződik. Vagy kettőn. Azt is megteheti, hogy kér tőlünk egy javasolt programot, hogy milyen sorrendben, mit és hogyan fejlesszen. A lehetőségek tárháza széles.

Az ideális persze az lenne, ha az ember azon a területen, amivel foglalkozik, maximálisan hozzáértő lenne, minden szükséges képessége tökéletesen ki lenne csiszolva, és a hajlandósága is a maximumon lenne.

Ebben az esetben egy igazán megállíthatatlan, és sikeres embert kapnánk eredményül.

Szeretettel,

Dévényi László

Kérdésed van a cikkel kapcsolatban?

Cikk rating

Értékelés:
4.5
90%
Ezt a cikket eddig 2 ember értékelte.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges
 • Köszönöm a cikket.

  Istvan53
 • Nagyon jól kiolvasható a példákon keresztül, hogy a szakmai tudás, ami legtöbbször elmarad.
  A mai legtöbb MLM üzletben a lendületet, azaz hajlandóságot erősítik időről időre és várják a sikereket az emberektől.
  A hajlandóság ténylegesen az eredményektől fog automatikusan emelkedni és erősödni. Ezt én a saját üzletemen tapasztalom.
  A hiány a szakmai tudásban van. Az kellene erősíteni...
  Köszönöm a cikket.
  Kerekes Gyuri

  kerekes

KAPCSOLAT

Email: iroda@mlmakademia.hu
Telefon: +36 70 625 36 03
Cím: 1193 Budapest, Könyvkötő u. 1/B. Hungary
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-106577/2016